Letter of Baha’i Professors from Rajaii Shahr Prison to Iran’s Educated Class. نامه استادان بهایی از زندان رجایی شهر به فرهیختگان کشور

Letter of the faculty of the Baha’i Institute of Higher Education Behind Bars to the Educated People of Iran!!

نامه استادان بهایی از زندان رجایی شهر به فرهیختگان کشور

جمعی از استادان، مدیران و همکاران موسسه آموزش عالی علمی بهایی در نامه ای از زندان رجایی شهر خطاب به فرهیختگان ایران نوشتند :« موسسه علمی بهایی در سال 1366 یعنی 27 سال پیش در نتیجه محرومیت جوانان بهایی ایران از ورود به دانشگاه های سراسری شکل گرفت تا شعله دانش در قلوب این جوانان محروم خاموش نشود . این در حالی است که منشور بین المللی حقوق بشر ،حق تحصیل را از حقوق هر انسانی می داند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و تحصیل را حق هر ایرانی می داند حال جای بسی تعجب است که علیرغم این تصریحات در میثاق های ملی و بین المللی همچنان حقوق اولیه بهاییان برای تحصیل نقض می شود و هر اقدامی برای آموزش و تعلیم آنها با موانع جدی مواجه می شود . متن نامه به شرح زیر است: دانشگاهیان ، استادان ، دانشجویان و هموطنان مشتاق تحصیل بی شک شما فرهیختگان، دانش پژوهان و علاقه مندان به تحصیل به خوبی به اهمیت و جایگاه علم و دانش به جهت کشف روابط بین اشیا و تحکیم بنیان اجتماع و ارتقا فرهنگ جامعه و تعالی ابنا بشر وقوف کامل دارید و با ما هم عقیده اید که در عالم انسانی منقبتی اعظم از علم متصور نیست و حتی افتخاری بالاتر از این نیست .که هر کدام از ما بتوانیم خدمتی در جهت آموزش و تعلیم افراد جامعه کرده و یا قدمی در جهت گسترش دانش بشری برداریم و حتی فضیلت تعلیم و تعلم از گذشته های دور مورد تمجید و تقدیر ملتهای مختلف بوده است . اکنون در این عصر پر انوار علم و دانش که ثمرات تلاش های بزرگان این عرصه باعث روشنایی زمین و تسخیر آسمان شده است نفوسی به خاطر آموزش و تعلیم جوانان این مرز و بوم اسیر می شوند .ما امضا کنندگان این نامه مدتی است که به خاطر تدریس درسهای دانشگاهی و آموزش و همکاری در موسسه علمی بهایی ( ) در زندان به سر می بریم و بیش از هر زمان دیگری از این بی عدالتی و تبعیضی که بر ما روا داشته شده در حیرت هستیم . سه سال پیش در تاریخ 1/ 3/ 90 در اقدامی سازمان یافته بیش از 35 مکان در چندین شهر مورد یورش مامورین قرار گرفت و تعدادی از مدیران و استادان و همکاران موسسه آموزش عالی علمی بهایی دستگیر و به اتهام فعالیت و تدریس و همکاری در این موسسه دانشگاهی محکوم به حبس های سنگین شده اند و اکنون ده نفر از این استادان در زندان رجایی شهر و سه نفر از آنها در بند زنان زندان اوین به سر می برند و عده دیگری نیز در نوبت اجرای احکام صادره و یا تشکیل دادگاه هستند . این موسسه دانشگاهی در سال 1366 یعنی 27 سال پیش در نتیجه محرومیت جوانان بهایی ایران از ورود به دانشگاه های سراسری شکل گرفت تا شعله دانش در قلوب این جوانان محروم خاموش نشود . این در حالی است که منشور بین المللی حقوق بشر ،حق تحصیل را از حقوق هر انسانی می داند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با صراحت تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و تحصیل را حق هر ایرانی می داند حال جای بسی تعجب است که علیرغم این تصریحات در میثاق های ملی و بین المللی همچنان حقوق اولیه بهاییان برای تحصیل نقض می شود و هر اقدامی برای آموزش و تعلیم آنها با موانع جدی مواجه می شود . سوال اساسی در اینجا این است که این تبعیض و محرومیت عده ای از شهروندان ایرانی از دسترسی به تحصیلات عالیه آیا به آبادانی مملکت عزیزمان کمک می کند ؟ رشد دانش بشری را بیشتر می کند ؟آیا این تبعیض ها مشکلات اقتصادی و فرهنگی اجتماع مان را حل می کند؟ آیا باعث فخر و مباهات ایران شده است ؟ آیا ایران را در عرصه های بین المللی ممتاز ساخته است ؟ مسلما با ما هم عقیده اید که علم و دانش همانند آفتاب و باران ، فیض عام است و یک موهبت الهی است و بایستی بروضیع و شریف و عالی و دانی یکسان و برابر اعطا شود و تعجب می کنیم باران رحمت و آفتاب عزت فقط بر نفوسی خاص از جامعه بباردو بتابد و جمعی دیگر محروم از آنها شوند . بر این اساس اگر دست نیاز به سوی شما دراز شد که به کسی چیزی بیاموزید حتما دریغ نخواهید کرد و دانش را برای خود وعده ای خاص نگه نمی دارید . آیا به نظر شما مردمی که در نهایت فقر امکانات و نبود فرصتهای برابر با شما تلاش می کنند که همگام با شما در عرصه علم و دانش گام بردارند و به پرورش جوانان این مرز و بوم به عنوان نیروی کارآمد در جهت سازندگی مملکت و سر افرازی کشور همت می گمارند ،آیا سزاوار است در امر تحصیل و تدریس این گونه مورد محرومیت و ممنوعیت و محکومیت قرار گیرند . ما خادمان این نهضت علمی و دانشگاهی معتقدیم که شما مشتاقان علم و دانش نیز کرامت انسانی را پاس می دارید شرافت و منقبت علم را ارج می نهید تبعیض و بی عدالتی را مجاز نمی دانید. این مشتاقان آرزومندند شماهموطنان عزیز هم صدا و همگام با ما و همراه با یکدیگر کمک کنیم تا بذر پاک دانش را در قلبهای فرزندانمان بکاریم و شعله اشتیاق به تحصیل را در ضمیرشان روشن نگه داریم و عملا نشان دهیم که ایران زمین همچون تاریخ کهنش، مهد تمدن و علم و دانش است . مسلما در عرصه علم و دانش چه شما که در دنیایی آزاد هستید و چه ما که در زندان به سر می بریم هر یک از ما رسالتی داریم و به خاطر فضیلت علم خواهان این هستیم که شما فرهیختگان با اعتراض به این تبعیض و بی عدالتی در جامعه زمینه های لازم را برای دسترسی به تحصیل برای تمامی آحاد جامعه فارغ از قوم و نژاد مذهب و عقیده مطابق منشور شهروندی مهیا کرده و فرصتهای برابر را برای همگان ایجاد کنند . زندان رجایی شهر -محمود بادوام – کامران رحیمیان -کیوان رحیمیان -ریاض الله سبحانی – فرهاد صدقی -کامران مرتضایی – فواد مقدم -شاهین نگاری
Posted in Farsi, human rights, letters, Questions | Tagged , , , , | Leave a comment

World Cup, An Opportunity to Envision Global Unity in Diversity.

search-1 World cup is indeed a global opportunity to appreciate the advancement of the process of achieving unity in diversity as a humanity. I find the letter of the Universal House of Justice to the President of Brazil inspiring as well as edifying. I am pleased to share it in the hope for a most harmonious and peaceful future for all humanity.

THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE
6 June 2014 Her Excellency Ms. Dilma Rousseff, President of the Federative Republic of Brazil Your Excellency, In response to your kind invitation, we take pleasure in sending the following message on the occasion of the opening of the 2014 World Cup. We extend our heartfelt greetings to the people of Brazil as they welcome the representatives of so many countries to their homeland for a celebration of sporting prowess. Few occasions can claim to embrace so wide a cross-section of humanity, comprising peoples ofvaried ethnic, religious, and cultural backgrounds. It is clear to every observer that the sport that has brought these nations to Brazil is only strengthened by the marvellous diversity ofthe participants. To rejoice in this fact is to reject prejudice in all its forms. Truly, nothing is more striking about this extraordinary footballing spectacle than its capacity to reflect the global culture that has emerged in this age. And in summoning together the nations in friendship, it powerfully suggests that collaboration and common endeavour are possible in all things. Humanity today is bound together in a global civilization. As the world advances in its organic evolution, let it reflect at this moment on the many qualities that the Brazilian people so admirably embody. For the path to peace will require expansive hearts, a passion for progress, unbounded creative energy, great resilience, a strength forged from diversity, and minds enlightened by the spirit ofthe age and inspired by the quest for justice. The peoples of the world are as variegated flowers in one splendid garden. Is any nation more fit to demonstrate this simple but essential truth than Brazil? In the vibrant, interwoven colours ofthis land the world can imagine its own dazzling future possibilities. A sporting contest, even one on such a scale as this, cannot obscure the severity of the challenges that confront humankind. But in the weeks to come, we hope that observers everywhere—especially the youth ofthe world—will take heart from the many examples ofteamwork, fair play, valour, and earnest striving that are sure to surface in the tournament. God willing, they will aspire to show those same qualities in their lives, in service to their communities, and in the promotion of peace. Whether labouring for the elimination of every trace of racism and discrimination, championing the equality ofwomen and men, or seeking to advance justice, the efforts of every member of the human family are necessary. Constructive change is possible everywhere. Man, woman, youth, and child—all have an essential contribution to make.

Her Excellency Ms. Dilma Rousseff, 6 June 2014
President o f the Federative Republic of Brazil We anticipate a time when competition among the nations may be a phenomenon chiefly witnessed in the sporting arena, whereas interactions on the global stage will be dominated by cooperation, reciprocity, and mutual support.

We pray that this present occasion will redound to the honour of the great nation of Brazil as hosts and that the event will inspire not only passing fellowship but lasting solidarity among all who participate and the countless millions who spectate.
The Universal House of Justice

Baha’i World Centre • P.O. Box 155 • 3100101 Haifa, Israel Tel: 972 (4) 835 8358 • Fax: 972 (4) 835 8280 • Email: secretariat@bwc.org

I can hardly wait to educate our young generation to see themselves as the promoters of this global unity in diversity as they engage in a competitive process of playing sports.
Keyvan
Posted in human rights, letters, News | Tagged , , , , | Leave a comment

Faith Leaders in United Kingdom Ask for the Human Rights of Baha’is of Iran

Faith leaders call for release of Iran’s imprisoned Bahá’ís

 

Lord Indarjit Singh

LONDON, 28 May 2014, (UK Bahá’í News) — Representatives from the UK’s major religious communities have called for the immediate release from prison in Iran of that country’s seven former Bahá’í leaders.

The call came at an unprecedented commemorative meeting in Westminster Abbey, held on Tuesday 27 May, to mark the sixth anniversary of their imprisonment. The seven are each currently serving 20-year jail sentences, the longest faced by any current prisoner of conscience in Iran.

 

This is history in making.

The more Islamic Republic Regime of Iran, ostracizes the meek and peaceful Baha’i community of Iran, the more people of the world specially leaders of religion all around the world speak up in their defense. The world of humanity is entering a new season in which the very oneness of all humanity is becoming more tangible and leaders of religion can see how the Baha’is of Iran like the Jews in Nazi Germany are the canary in the mine.

The article in the UK Baha’i News is a refreshing evidence of this universal and global rise of the leaders of religion in defense of the Baha’i community of Iran and its human rights.

Speaking on behalf of the National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of the United Kingdom, Fidelma Meehan said it was “heartwarming” to see such a diverse group of people gather on behalf of the human rights of the Bahá’ís in Iran.

Ms. Meehan also noted that government, Inter Faith and civil society support in the UK was matched by a “growing awareness” around the world of the true intentions of the Bahá’ís to “strive for the spiritual and material welfare of others”. And even in Iran, a number of “promoters of justice, artists, statesmen, thinkers, and other enlightened citizens” had recently “broken their silence” in defence of the human rights of Iranian Bahá’ís.

In her concluding remarks, Louise Ellman MP said, “Voices calling for change; voices speaking out against oppression must be heard and after that, action must follow.”

It is also up to the rest of us to be leaders of thought in any circle we belong and speak of human rights for all until no soul on earth is deprived from his/her human rights.

Hoping for that day of freedom and justice for all.

Keyvan

Posted in history, human rights, News, Questions | Tagged , , | Leave a comment

Naw-Ruz; the Persian and Baha’i New year is Spent in Prison!!

Wishing the Baha'is of Iran a most happy Naw-Ruz specially to our Haft Shir (YARAN) in prison

Wishing the Baha’is of Iran a most happy Naw-Ruz specially to our Haft Shir (YARAN) in prison

 

Naw-Ruz is the beginning of the Baha’i New Year and celebrated by all Baha’is around the globe with joy and fellowship. The Baha’is of Iran feel a cloud spread over their Naw-Ruz celebration as many of their Baha’i friends and family members are spending their Naw-Ruz in the dark corners of Islamic Republic Regime prisons year after year.

Vernal Equinox in Northern Hemisphere is marked as the beginning of the calendar year in two major solar calendars of the world. One calendar is the Jalali calendar which is regarded by countries such as Iran as their national calendar. According to Jalai calendar, the 365 days 5 hours, 48 minutes and 46 second solar year is divided into 12 months with months of 30 days in spring and summer, months of 31 days in fall and winter and the last month of the year called Esfand, is only 29 days. As we know the solar year to be exact is 365 days, five hours, 48 minutes and 56 seconds which is very difficult to be divided into any numbers to keep the calendar stable and safe from fluctuation. This is specially important for any sort of record keeping including scientific data. The new year in Jalai calendar is designated as the vernal Equinox, the first day of spring which is called in Persian Naw-Ruz meaning the new day. At present according to Gregorian calendar we are in March 20, 2014 and in Jalali calendar 29 of Esfand in the year 1392 . Iranians all over the world celebrate Naw-Ruz with all the joy and preparation that comes with the coming of spring. The video bellow by one of the celebrated Iranian folk music groups Rastan is a beautiful assortment of different ethnic groups celebrating Naw-Ruz in their local music.

 

The other major calendar that celebrates its new year at the time of vernal Equinox is the Badi or Baha’i Calendar

The Baha’i Calendar is considered to be the most accurate and stable solar calendar dividing the solar year into 19 months of 19 days each, which makes 361 days and the remaining numbers is placed between the last month Ola and the month before it. These 4 extra days and in leap years 5 days are called Intercalary days or Ayyam-I-Ha (days of five) and time for celebration, gift giving, fellowship and good will. The names of the months in Badi Calendar are attributes of God such as Splendor, Glory, Beauty, Grandeur, Etc.

Baha’is from all over the world from many ethnic and religious background celebrate Naw-Ruz as their New Year with great joy after finishing a 19 days of fast.

Naw-Ruz is specially a time of joy for Baha’is of Iran who have been celebrating the dawn of the new day from the inception of Baha’i Faith in 1844 and are delighted that Naw-Ruz has been celebrated by all Iranians for centuries and with deep cultural roots. The whole country takes a new and nostalgic look and sounds and smells of the new year and beauty of spring is budding in every branch, every flower and every heart.

Since the beginning of the Islamic Republic Regime of Iran and systematic persecution, killings and imprisonment of the Baha’is of Iran and banning of the Baha’i students from attending university, Naw-Ruz has become a bitter sweet time of the year. Several hundred Baha’is are spending their Naw-Ruz in prisons of Islamic Republic Regime away from the embrace of their families and friends. We like to specially remember them in our hearts and prayers. The video bellow brings into mind the faces of these shining examples of resilience, peace, love for humanity, oneness of all humanity, justice, freedom for all, and harmony of religion and science to be brief.

بیادبود و بزرگداشت عزیزانی که در نوروز 93 در جمع ما نیستند

I like to remember this Naw-Ruz with the special message and greetings of Naw-Ruz to the Baha’is of Iran from the Universal House of Justice, international governing counsil of the Baha’is of the world.
پیام نوروز ۱۳۹۳

نوروز ۱۳۹۳

یاران و یاوران باوفای جمال اقدس ابهی در سرزمین مقدّس ایران ملاحظه فرمایند

تحیّات خالصانه و تبریکات صمیمانهء خود را به مناسبت فرارسیدن نوروز فیروز و آغاز بهار دل‌افروز به یکایک شما خواهران و برادران عزیز روحانی و به کلّیّهء مردم شریف ایران تقدیم می‌داریم.  اخبار خوش استقبال پرشور جوانان برومند آن سرزمین از پیام مورّخ ۹بهمن ۱۳۹۲این جمع و پویایی جامعهء اسم اعظم در مهد امر الله موجب نهایت سرور و حبور این مشتاقان گردید.  در آستانهء سال نو دست شکرانه به درگاه خداوند بی‌مانند بلند می‌نماییم که الحمد لله شما دل‌دادگان روی جانان علی‌رغم ظلم و ستم فراوان و محدودیّت‌های بی‌پایان در مسیری گام برمی‌دارید که آرزوی حضرت عبدالبهاء برای احبّای عزیز ایران بود:  “…جمیع شب و روز به آنچه سبب عزّت ابدیّهٴ ایرانست پردازند و در تحسین اخلاق و آداب و بذل همّت و مقاصد ارجمند و الفت و محبّت و ترقّی و اتّساع صناعت و زراعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند.”  در اعتاب مقدّسۀ علیا موفّقیّت بیش از پیش شما عزیزان را در میدان خدمت مسئلت می‌نماییم.

[امضا:  بیت العدل اعظم]

Happy Naw-Ruz to you all

Keyvan

Posted in Baha'i Holidays, Education, Farsi, music, News, Questions, videos | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

A Seldom Used Force of Luke Sky Walker

خانه پدری – علیرضا نوریزاده ونامه دختر ۷ ساله بهایی به دادستان from Ensan Doost on Vimeo.

The voice of this 7 year old girl is such a soothing, haunting and touching music, I kept wanting to go back and hear it again. It made me convinced of a power we seldom use in transforming the human civilization and heart if there is any humanity left in it. If it is true that the judge was moved to free her mother, humanity might have hope. This hope saves us all from having to become a Dart Wader in order to be with the force.

Much power to the meek and peaceful Baha’is of Iran. For the sake of goodness in the world, I hope they never surrender to the Dart Waders attacking them day and night.

Keyvan

Posted in Questions | Tagged , , , | Leave a comment